Kategoria Angular Core

Globalna obsługa błędów w Angular

Obsługa błędów to niezbędny element każdej aplikacji. Globalną obsługę zapewnia własna klasa implementująca ErrorHandler. Dzięki niej wyświetlisz komunikat o błędzie lub zalogujesz błąd do zewnętrznych systemów. Podstawowe działanie Podstawowym rozwiązaniem, które Angular dostarcza to logowanie błędu w konsoli przeglądarki. Możesz…

DomSanitizer w Angular

Serwis, który dba o to aby nasza aplikacja była odporna na ataki XSS usuwając niebezpieczny kod (ang. sanitizing). Pisząc aplikację w Angularze często korzystamy z dynamicznego podstawiania wartości w takich miejscach jak link lub wykorzystując atrybut innerHtml. Miejsca te mogą…

Enkapsulacja styli w Angular

Nadpisywanie styli podczas pisania aplikacji webowych to problem, z którym spotkał się nie jeden początkujący jak i doświadczony programista. Jak to się dzieje, że style w Angularze nie kolidują ze sobą? Jest to możliwe dzięki ich odpowiedniej enkapsulacji. Czym jest…

Circular Dependency w Angular

Jak uniknąć efektu circular dependency? Angular dostarcza nam prosty sposób na dynamiczne generowanie komponentów, ale czasami pojawia się problem. Problem Załóżmy, że mamy dwa komponenty i serwis do dynamicznego renderowanie komponentów. Serwis posiada metodę render, która akceptuje typ komponentu jako…