Kategoria RxJS

Porównanie Subjects w RxJS

W bibliotece RxJS występuje 5 rodzajów Subject. Warto wiedzieć, że wszystkie z nich są typem Observable i różnią się tym od zwykłego Observable, że wszystkie subskrypcje otrzymują wyemitowaną wartość w strumieniu w tym samym momencie tzw. multicast. Rodzaje Wśród nich…