Kategoria Testowanie

Testowanie walidatorów w Angular

W jaki sposób testować Angularowe walidatory. Przykład Gdy tworze aplikacji często umieszczam kod odpowiedzialny za tworzenie FormGroup w dedykowanych serwisach dzięki czemu są one później łatwiejsze w testowaniu. W tym przykładzie stworze serwis o nazwie FormService. To prosty serwisy z…