Globalna obsługa błędów w Angular

Obsługa błędów to niezbędny element każdej aplikacji. Globalną obsługę zapewnia własna klasa implementująca ErrorHandler. Dzięki niej wyświetlisz komunikat o błędzie lub zalogujesz błąd do zewnętrznych systemów.

Podstawowe działanie

Podstawowym rozwiązaniem, które Angular dostarcza to logowanie błędu w konsoli przeglądarki. Możesz zmienić te zachowanie dodając własną klasę CustomErrorHandler, która będzie implementować metodę handleError.

Własny ErrorHandler

Załóżmy, że gdy wystąpi błąd w aplikacji chcesz wyświetlić użytkownikowi komunikat o błędzie. Do implementacji tej funkcjonalności potrzebujesz serwisu otwierającego dialog z komunikatem, komponentu z komunikatem i klasę CustomErrorHandler, która implementuje interfejs ErrorHandler.

Serwisem, który otwiera dialogi może być MatDialog z biblioteki @angular/material, implementacja komponentu z komunikatem zależy od Ciebie, natomiast przykładową implementacje klasy CustomErrorHandler przedstawia kod poniżej.

import { ErrorHandler } from '@angular/core';
import { MatDialog } from '@angular/material/dialog';

export class CustomErrorHandler implements ErrorHandler {
 constructor(private dialog: MatDialog) {}

 public handleError(error: any): void {
  this.dialog.open(ErrorDialogComponent);
 }
}

W głównym module AppModule lub dedykowanym module do obsługi błędów dodaj provider nadpisujący bazowe rozwiązanie.

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { ErrorHandler, NgModule } from '@angular/core';
import { MatDialogModule } from '@angular/material/dialog';

import { AppComponent } from './app.component';
import { ErrorDialogComponent } from './components/error-dialog.component';
import { CustomErrorHandler } from './custom-error-handler';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  ErrorDialogComponent
 ],
 entryComponents: [ErrorDialogComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  MatDialogModule
 ],
 providers: [
  {
   provide: ErrorHandler,
   useClass: CustomErrorHandler
  },
 ],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Podsumowanie

Implementacja globalnej obsługi błędów to bardzo proste rozwiązanie, które jest dobrym punktem wyjścia przy obsłudze błędów w aplikacji. Komunikat o błędzie pozwoli użytkownikowi zrozumieć, że w aplikacji wystąpił błąd oraz wytłumaczy mu jakie kroki powinien podjąć w przypadku wystąpienia błędu ponownie.

Default image
Wojciech Szućko
Jestem Angular Developerem. Przedstawiam techniki i technologie, które wykorzystuje w codziennej pracy z web aplikacjami. Tworzyłem projekty między innymi dla Bank Pekao S.A., AlphaTauri czy Playmobil.